Asociación para a participación das mulleres

A Destrucción do Sistema Público de Xustiza

Nestes intres están a producirse importantes cambios na Xustiza española que dunha maneira ou doutra vannos afectar a toda a cidadanía

¿Cales son estes cambios? ¿ Cando entran en vigor? ¿Son estos cambios beneficiosos para todos? Estas son preguntas que nos estamos a facer e que non alcanzamos a entender dado o farragoso que é a linguaxe  comúnmente utilizada.

A estas e a moitas outras DÚBIDAS vainos respostar un experto nesta materia que á nosa petición respondeu moi amablemente accedendo a achegarse ao local da nosa asociación os próximos días  

CITa Con: Manuel Diaz Mato, politólogo,  LUNS DÍA 26 DE MAiO AS 8,30 DO SERÁN NO LOCAL DA ASOCIACIÓN EN RECESENDE (Preguntar local da escola xunto ao campio da festa de Recesende).

 FALARÁ SOBRE . A Destrucción do servicio público de Xustiza