Asociación para a participación das mulleres

Xornadas Parlamentarias

Rosa Aneiros Parlamento 2

Rosa Aneiros  de Teenses Pola Igualdade, falando de liberdadeRosa Aneiros Parlamento 1

Hoxe sábado tiveron lugar na sede parlamentaria do Pazo do Horreo, unas interesantes xornadas onde se debateron os distintos aspectos da Ley de Reproducción Asistida que neste momento se intenta solapar por parte do Goberno Central

Moitas e moi abundantes foron as intervencións das ponentes tendo que resaltar a da representante da Plataforma Galega Polo Dereito a Decidir, Pilar Estévez e a de Laura Seara que estaba representanto a Plagtaforma Estatal Polo Dereito das Mulleres a decidir.