Asociación para a participación das mulleres

Taller de restauracion

TALLER DE RESTAURACIÓN

 

En Teenses Pola Igualdade  ESTAM0S A IMPARTIR un “Curso de Restauración Práctica»  a cargo dunha mestra/restauradora profesional

O Taller plantéxase como unha axuda práctica para levar adiante a recuperación de muebles, lámparas ou calquera outro obxecto en desuso, tanto por ter carcoma, por atoparse en moi mal estado ou somentes por querer darlle un lavado de cara para calquera outra utilidade.

O curso preséntase a simple vista como moi interesante tanto polo lado económico como cara a unha futura vía de autoemprego.

COSTE DO CURSO POR MES: 30  EUROS. DUAS HORAS DE CLASE SEMANALES

DURACIÓN: 6 MESES ( en principio)