Asociación para a participación das mulleres

Noviembre 2013Tres xeracións, tres visións diferentes, e un público cautivo nas distintasintervencións de homes falando sobre a violencia contra das mulleres. Unha experiencia nova e enrqiuecedotra que pon de manifestó canto queda aínda por andar cara a una igualdade real, efectiva e a necesidade que temos de seguir camiñando cara a un encontró definitivo e igualitario.Rosa Gómez Limia